Realizace prvků pro regulaci drenážního odtoku

V návaznosti na plánovaný záměr tým VÚMOP ve spolupráci s ČZU během srpna 2022 provedl vyhledání a vytyčení tras svodných drénů na PB u Štýlovny. K vyhledávání specialisté využili trasovací aparaturu Radeton Lokátor RD4000 PXL + T10. Následně proběhlo vyhledání první sady úseků sběrných drénů, připravených k instalaci prvků PRO. Následně v září byly regulační prvky nainstalovány - 19 podzemních pasivních prvků pro regulaci drenážního odtoku PRO (podzemní retardace drenážního odtoku – viz TNV 75 4221), 17 prvků na sběrných drénech a 2 prvky na svodném drénu. Ve stávající drenážní šachtici na svodném drénu odborníci následně instalují regulační prvek s možností řízené manipulace a na vyústění sběrného drénu pasivní regulační prvek. Instalace prvků PRO byla provedena tak, aby nejvyšší konstrukční části neomezovaly provádění agrotechnických operací a plošné dosahy regulace v daných přírodních podmínkách zajistily co nejrovnoměrnější efekt navlažení půdního profilu.
Celková plocha ovlivněná instalací regulačních prvků je cca 1,437 ha a plocha aktivního dosahu vzdutí HPV činí cca 0,718 ha.
Řešitelský tým na zájmové lokalitě dále instaluje čidla pro měření vlhkosti půdy pro kvantifikaci efektů regulace drenážního odtoku. Celá aktivita je pokračováním naplňování strategie adaptací hydromeliorací MZe do r. 2030, a navazuje tak na předchozí koncepční i publikační aktivity VÚMOP, v.v.i.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.