Aktuality

Archiv aktualit

Agrolesnická výsadba lesních a ovocných dřevin

Realizace výsadby se uskutečnila v listopadu 2022

Realizace prvků pro regulaci drenážního odtoku

Vyhledání drénů a instalace prvků se uskutečnila v srpnu a září 2022

Chytrá krajina na Amálii představena na úvodním projektovém semináři

Setkání odborné veřejnosti se uskutečnilo 21. září 2022

Hydropedologické aktivity na Amálii

Rozšířili jsme monitoring parametrů půdy a povrchu v lesní části a měřili infiltraci

Představení projektu na konferenci CASEE

Prezentace Petra Máci je k dispozici v příloze

Regulace drenážního odtoku

Probíhá příprava podzemní retardace odtoku

Variabilní hnojení na lokalitě

Vybrali jsme pokusné pozemky pro setí a hnojení

Agrolesnictví na Amálii

Řešitelé započali přípravu založení dvou agrolesnických systémů