Variabilní hnojení na lokalitě

V průběhu dubna až června 2022 se uskutečnilo jednání s agronomem ŠZP o výběru pozemků (plodin) pro variabilní aplikaci dusíkatých minerálních hnojiv pro období 2022/2023 včetně fotodokumentace zemědělských strojů. 
Variabilní operace, tj. setí a hnojení na vybraných pozemcích s obilninami, bude provádět firma Varistar, s níž byly prodiskutovány vhodnost zemědělských strojů ŠZP pro precizní zemědělství (secí stroje, rozmetadla) a pokusné polní varianty (variabilní/homogenní setí nebo hnojení, podklady pro aplikační mapy, úprava dávek hnojení atd.). Pořídili jsme snímky z bezpilotního letounu (dronu) dvou zemědělských pozemků (U Štýlovny 1 - pšenice ozimá, Nad lihovarem Amálie – ječmen jarní).
V červnu až září 2022 je v plánu založení pokusných variant s variabilním setím pšenice ozimé, příp. triticale (léto/podzim 2022) a s variabilním hnojením dusíkatými hnojivy (pšenice ozimá, triticale, ječmen jarní – jaro 2023). 

Postupy precizního zemědělství:
Půdní variabilita zemědělského pozemku významně ovlivňuje plodinové výnosy. Postupy precizního zemědělství, které plošné rozdíly půd zohledňují, mají jednoznačné uplatnění v konceptu Chytré krajiny. Jejich cílem je dosažení zvýšené efektivity materiálových vstupů (osiva, hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty) na základě různé intenzity pěstebního zásahu v rámci jednotlivých pozemků. Princip postupů precizního zemědělství spočívá ve vymezení produkčních zón podle dlouhodobého výnosového potenciálu a aktuálního výživového stavu plodin. K tomu jsou využívány informace z dálkového průzkumu Země (DPZ) o prostorových a časových změnách zemědělských porostů. Hlavní pěstební operací prováděnou v precizním zemědělství s plošnou variabilitou je aplikace minerálních dusíkatých hnojiv, která zvyšuje využití této základní živiny pro tvorbu výnosu a snižuje riziko ztrát nevyužitého dusíku vyplavením do podzemních vod. Výchozím předpokladem při aplikaci dusíkatých hnojiv je zvýšení/snížení dávky hnojení na místech s vyšším/nižším očekávaným výnosem.  

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.