Univerzitní farma Amálie pokračuje v rozvoji projektu Chytrá krajina podporou z Norských fondů

TISKOVÁ ZPRÁVA - Univerzitní farma Amálie pokračuje v rozvoji projektu Chytrá krajina podporou z Norských fondů

Praha 31. května 2022 - Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (FŽP) a její tým vedený Petrem Mácou uspěli v poslední projektové výzvě Norských fondů v programu Rago. Bezmála 26 milionů korun pomůže k rozvoji konceptu tzv. chytré krajiny na univerzitní farmě Amálie u Rudy na Rakovnicku. Odborníci se nyní zaměří na realizaci inovací vedoucích k minimalizaci eroze zemědělské půdy, managementu vodních zdrojů zohledňující klimatickou změnu, podpoře zastoupení dřevin a produkčnímu agrolesnictví a k podpoře mokřadů a niv v zemědělské krajině. Cílem je, v rámci evropského kontextu, přenositelná podpora biodiverzity v krajině negativně ovlivněné člověkem. Partnerem tříletého projektu je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). FŽP letos získala z programu Rago podporu pro celkem tři záměry.

“Náprava dřívějších postupů v intenzivním zemědělství, které hlavně co nejrychleji odvedly vodu z polí, je zcela klíčová proto, abychom se mohli probíhající klimatické změně přizpůsobit. Na Amálii se o to snažíme, a díky novému projektu budeme moci získávat obrovské množství dat, jež nám umožní činit nejen informovaná rozhodnutí, ale i budoucí vývoj našich postupů. Rozhodně chceme ukázat, že inovace mohou zlepšit zemědělství nejen v ČR, ale v celé Evropě, protože klimatická změna zasáhne nás všechny,” uvedl řešitel Petr Máca z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování.

Inovace, které umožní nový projekt z programu Rago, jsou tyto: (1) vytvoření podpůrného rozhodovacího systém (DSS-Decision Support Systems), (2) úpravy odvodňovacích systémů zpomalující odtok drenážních vod ze zemědělské krajiny, (3) založení dvou typů agrolesnických systémů, (4) uplatnění půdoochranných systémů hospodaření a (5) opatření zaměřená na podporu biodiverzity a zlepšení stavu ekosystému včetně systém solárního přečerpávání vody z malé vodní nádrže.

Amálie na Rakovnicku s 500 ha zemědělské půdy v majetku ČZU je jednou z pilotních lokalit konceptu tzv. chytré krajiny, který univerzita realizuje prostřednictvím svého Centra pro vodu, půdu a krajinu. Cílem má být krajina, která odolá suchu i povodním a bude přispívat ke zmírnění projevů klimatických změn. S jednotlivými prvky chytré krajiny a realizacemi se přímo na Amálii může seznámit veřejnost prostřednictvím Naučné stezky.

Kontakt pro novináře:
Karla Mrácˇková, tisková mluvcˇí CˇZU, +420 603 203 703; mrackovak@rektorat.czu.cz 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.