Hydropedologické aktivity na Amálii

Členové pracovní skupiny DSS Chytré krajina – Hydropedologie realizovali v průběhu června tyto aktivity:

  1. Rozšířili jsme monitoring půdní vlhkosti a teploty půdy a povrchu v lesní části Amálie v blízkosti zemědělských pozemků farmy. Celkem bylo osazeno 13 senzorů TMS4 Tomst v porostu smrku a 14 v porostu buku. Měřená data pomohou popsat rozdíly v teplotním a vlhkostním režimu zemědělské krajiny a lesa různého druhového složení a také pomohou podrobněji vyhodnotit efekt navrhovaných opatření.
  2. Prověřili jsme hodnoty vlhkostí měřených senzory TMS4 pomocí přesnější TDR metody (TRIME-PICO 64 IMKO). Také jsme odebrali neporušené vzorky pro stanovení referenční půdní vlhkosti a objemové hmotnosti pro validaci obou nepřímých metod. Dále byly v místě odběru válečků odebrány vzorky pro zrnitostní rozbor půdy.
  3. Vyrobili jsme celkem 100 kusů ochranných klecí pro senzory TMS4 Tomst. Část klecí jsme umístili na nově instalované senzory v lesní části. Část ochranný klecí je připravena pro ochrany TMS4 senzorů, které budou umístěny v zemědělské krajině.
  4. Provedli jsme základní testování v laboratoři pro standardizaci signálu vlhkosti a teploty na 50-ti senzorech TMS4. Test byl proveden na vzduchu, v demineralizované vodě, s suchých skleněných kuličkách o průměru 4 mm a v nasycených kuličkách. Otestované senzory plánujeme v červenci rozmístit pro monitoring vrchní části půdy v zemědělské krajině Amálie ve vybraných opatřeních.


Červenec (12. a 13.7.) byl ve znamení terénního měření infiltračních vlastností lesní půdy, pod vybranými monokulturami smrku, modřínu a buku. Motivací pro tato měření je především fakt, že na základě dřeviny převažující v porostu dochází k odlišnému vývoji půdy. Zejména svrchní část půdy je významně odlišná charakterem organického materiálu a architekturou kořenového systému. Infiltrační vlastnosti, klíčové pro vstup srážky do půdy jsou touto skutečností silně ovlivněny.

Pro infiltrační měření byly zvoleny dvě metody. První část měření byla realizována prostřednictvím jednoválcové metody se stálou hladinou výtopy. Pro zajištění minimálního ovlivnění vrchní části půdy, byla výtopa udržována na nízké hladině 3 cm. Pro druhou část měření byla použita metoda Guelphského permeametru ve třech opakováních, kterým byla měřena infiltrace ve vrtu ve svrchních 10 cm půdy.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.